Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

"Prästamarken", del av Seretsehus 1:1, Kvidinge 1:14 och Kvidinge 1:21

Ärendet har diarienummer: KS 2016/337

 

Planområdet är beläget i sydöstra delen av Åstorps tätort intill Malmövägen. Syftet är att med ny detaljplan pröva möjligheten att utöka verksamhetsområde Åstorp Södra söderut. Området omfattas av planprogram för Verksamhetsutveckling i södra Åstorp, Broby öster om Malmövägen. 

Senaste publiceringsdatum: 2019-11-20
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och byggkontoret
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP

sbf@astorp.se


Camilla Eriksson

Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen

042-640 60

camilla.eriksson@astorp.se

 

Ola Eriksson

Planarkitekt

042-640 78

ola.eriksson@astorp.se

 

Niklas Andersson

Planarkitekt

042-642 12

niklas.andersson@astorp.se

 

Läs vidare

Översiktsplan

Läs härlänk till annan webbplats

 

Flygfoto från ovan