Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Sydöstra Hyllinge, "Lydinge Golf Resort", del av Hyllinge 36:3 m.fl.

Ärendet har diarienummer: BMn 2010-0841

 

Planprogrammet visar ett förslag till bostadsutveckling i kombination med företagshotell och mindre hotell och har varit ute för programsamråd från 2010-11-29 till 2010-12-17.

Senaste publiceringsdatum: 2019-11-20
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och byggkontoret
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP

sbf@astorp.se


Camilla Eriksson

Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen

042-640 60

camilla.eriksson@astorp.se

 

Ola Eriksson

Planarkitekt

042-640 78

ola.eriksson@astorp.se

 

Niklas Andersson

Planarkitekt

042-642 12

niklas.andersson@astorp.se

 

Läs vidare

Översiktsplan

Läs härlänk till annan webbplats

Flygfoto från ovan