Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

"Tingdalsskolan", Sparvugglan 4 och del av Björnekulla 8:46

Överklagad

Bild som visar att detaljplanen befinner sig i processen samråd
Planprocessen

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 2019-12-16 och har överklagats till Mark- och miljödomstolen.


Ärendet har diarienummer: KS 2016/442


Planomådet är beläget i östra Åstorp intill Tingdalsvägen. Planen omfattar cirka 40 000 kvadratmeter. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att utöka Tingdalsskolans skolområde för att säkerställa förutsättningar för en eventuell framtida utbyggnad av skolan samt möjliggöra skapande av en god utemiljö för eleverna.

Senaste publiceringsdatum: 2020-01-22
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och byggkontoret
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP

sbf@astorp.se


Camilla Eriksson

Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen

042-640 60

camilla.eriksson@astorp.se

 

Ola Eriksson

Planarkitekt

042-640 78

ola.eriksson@astorp.se

 

Niklas Andersson

Planarkitekt

042-642 12

niklas.andersson@astorp.se

 

Läs vidare

Översiktsplan

Läs härlänk till annan webbplats

 

Flygfoto från ovan