Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Områdesbestämmelser

Om kommunen vill säkerställa ett bestämt syfte i översiktsplanen kan man göra områdesbestämmelser. Områdesbestämmelser har samma principiella planprocess som detaljplan, men reglerar endast ett begränsat antal frågor. Områdesbestämmelser kan vara ett alternativ till detaljplan när det finns ett behov av att bevara och reglera befintlig bebyggelse. Till skillnad från detaljplan ger områdesbestämmelser ingen förhandsbestämd byggrätt och inte heller någon rätt för kommunen att lösa in mark. Områdesbestämmelser är, precis som detaljplaner, juridiskt bindande.
Senaste publiceringsdatum: 2012-08-09
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och byggkontoret
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP

sbf@astorp.se


Camilla Eriksson

Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen

042-640 60

camilla.eriksson@astorp.se


Ola Eriksson

Planarkitekt

042-640 78

ola.eriksson@astorp.se


Niklas Andersson

Planarkitekt

042-642 12

niklas.andersson@astorp.se


Ina Andersson

Planarkitekt

042-640 81

ina.andersson@astorp.se