Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Nyvång

Nyvång är utpekat som riksintresse för kulturmiljön och därför omfattas samhället av områdesbestämmelser. Syftet med områdesbestämmelserna är att bevara, utveckla och skapa förståelse och engagemang för det som enligt riksintresset är unikt med Nyvång.

Nyvång sett från söder med bergbunken i bakgrunden.

Nyvång sett från söder med bergbunken i bakgrunden.

Områdesbestämmelserna

Områdsbestämmelserna består av två dokument; en plan- och genomförandebeskrivning och en plankarta. Tillsammans förklarar dokumenten hur riksintresset ska visas hänsyn. Om du som fastighetsägare ska bygga till eller om eller göra något annat med din tomt ska du följa det som står i områdesbestämmelserna. Kontakta gärna oss om du har några frågor. Kontaktinformation finns i spalten till höger.


Du kan ladda ned dokumenten som hör till områdesbestämmelserna här:

plan- och genomförandebeskrivningPDF (pdf, 3.6 MB) (obs, stor fil!)

plankartaPDF (pdf, 1.8 MB)


Vad är områdesbestämmelser?

När ett område är utpekat som riksintresse är kommunen skyldig att visa det hänsyn. Områdesbestämmelser är det vanligaste verktyget för att säkerställa riksintresset.

Områdesbestämmelser har samma principiella planprocess som detaljplan, men reglerar endast ett begränsat antal frågor.

Områdesbestämmelser är ett alternativ till detaljplan när det finns ett behov av att bevara och reglera befintlig bebyggelse. Områdesbestämmelserna är juridiskt bindande efter att antagandebeslutet i kommunfullmäktige har vunnit laga kraft.

 

Riksintresset Nyvång

Under arbetet med att ta fram områdesbestämmelserna har vi tagit hjälp av Regionmuseet. De har sammanställt en rapport som konkret sammanfattar vad som är unikt med Nyvång.


Om du är intresserad av rapporten kan du ladda ned den här:
Nyvång: bland kolbodar och hagtornPDF (pdf, 20.9 MB) (OBS! stor fil)

En sammanfattning av Regionmuseets rapport finns att ladda ner härPDF (pdf, 4.6 MB).


Läs på Länsstyrelsens websidalänk till annan webbplats om varför Nyvång skall bevaras.


Läs härlänk till annan webbplats i från Länsstyrelsen ett utdrag ur riksintresseförklaringen för Nyvång.

Senaste publiceringsdatum: 2018-01-23
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Håkan Nilsson

bygglovshandläggare

042 - 640 63

håkan.nilsson@astorp.se