Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Vatten och avlopp

I Åstorps kommun är det Nordvästra Skånes vatten och avlopp, NSVA, som sköter VA-verksamheten.

NSVA ägs av sex kommuner i nordvästra Skåne. Varje kommun har en lika stor ägardel och är VA-huvudman i sin kommun.

 

Åstorps kommun ansvarar själva för VA-taxan och det är vi som debiterar dig som är VA-kund.

 

ABVA är allmänna bestämmelser för brukande av den kommunala va-anläggningen, i den här skriften finns alla regler som gäller mellan abonnenten och huvudmannen (kommunen). ABVA-foldern i sin helhet finns via länk i högerspalten.

 

NSVA:s hemsida - nsva.selänk till annan webbplats

DokumentPågående projekt Läs mer >>länk till annan webbplats  2019-08-28 08:55
Åstorp: Maglaby och Högalid


Under 2019 och 2020 kommer ett 100-tal fastigheter i Maglaby och Högalid att anslutas till kommunalt spillvattenledningsnät.


Startdatum: 2019-07-29 08:00 Beräknas klart: 2020

Senaste publiceringsdatum: 2020-01-28
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Kommunstyrelseförvaltning

Teknik- och serviceenheten

tekniska@astorp.se

Storgatan 7
265 80  ÅSTORP
Tel. 042-640 00


NSVA
Box 2022
250 02 Helsingborg

Kundservice och felanmälan

Tel. 010-490 97 00

Vardagar kl 8.00-16.30 (lunchstängt kl 12.00-12.30)
Övrig tid: Enbart akut felanmälan