Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Bostadsanpassningsbidrag

Vem kan söka?
Bostadsanpassningsbidrag lämnas till personer som har bestående eller varaktiga funktionshinder och därför behöver åtgärda något i sin permanenta bostad. Ändamålet med bidraget är att den funktionshindrade skall kunna leva ett självständigt liv i eget boende. Verksamheten styrs av lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 1992:1574).

 

Åtgärder i bostadens fasta funktioner
Bidrag lämnas till åtgärder avseende bostadens fasta funktioner. Exempel på åtgärder är: tröskelborttagning, bygga ramper, iordningställande av duschplats/duschkabin, montering av hissanordningar, dörrautomatik etc.

 

Så här söker du bostadsanpassningsbidrag
Kontakta arbetsterapeuten i kommunen för ett hembesök. Arbetsterapeuten går igenom vilka åtgärder som krävs i just din bostad. I första hand undersöker man om enbart hjälpmedel räcker för att bostaden skall fungera ändamålsenligt.
Ansökning om bostadsanpassningsbidrag kräver alltid ett intyg från arbetsterapeut, en läkare eller annan sakkunnig. Ansökningsblanketten kan du få direkt av arbetsterapeuten.


Ansökan handläggs av en handläggare på Socialförvaltningen, som också beslutar i ärendet. I vissa mer kostsamma bostadsanpassningsansökningar måste ansökan vidare till Socialnämndens arbetsutskott för beslut

Senaste publiceringsdatum: 2018-05-02
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Marie Carlberg

Handläggare

042- 642 02

marie.carlberg@astorp.se

Tisdag, torsdag och fredag

Område Hyllinge, Nyvång, Väster, Vidåsen
042-642 88


Område Kvidinge, Rönnåsen, Öster, Punkthuset

042-642 87


Område Centrum, Backsippan, Astern

042-642 89