Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Föreningsbidrag

Socialnämnden kan i vissa sammanhang lämna bidrag till föreningslivet.
Bidraget utgår enligt nedanstående riktlinjer till organisationer med sin huvudsakliga verksamhet inom Åstorps kommun men även läns- och distriktföreningar vars verksamhet riktar sig till invånare i Åstorp kan beviljas bidrag.

Bidragskriterier

Nytt bidragsreglemente trädde ikraft 2018. Se länk till höger under ”Läs vidare”.


Ansökan föreningsbidrag : sammanställning ansökningstider

  • Lokalt Aktivitetsstöd, Egen blankett : 25 februari och 25 augusti
  • Grundbidrag, Egen blankett : 30 april
  • Lokalbidrag, hyresbidrag, Egen blankett, 30 april
  • Anläggningsbidrag, Egen blankett, 30 april
  • Investeringsbidrag, Egen blankett, Löpande under året
  • Lovaktivitetsbidrag, Egen blankett, Senast 4 veckor före aktiviteten
  • Utbildningsbidrag, Egen blankett, 30 april
  • Arrangemangsbidrag, Egen blankett, Senast 6 veckor före arrangemanget
  • Startbidrag, Egen blankett, Löpande under året

Ansökan och hur du hittar till blanketter finner du under länk till höger under ”Ansökan”.

Senaste publiceringsdatum: 2019-11-04
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Magnus Nygren
Controller
042-641 18
foreningsbidrag@astorp.se

Läs vidare

Ansökan

Görs via vår bidragsportallänk till annan webbplats

 

I portalen väljer du Kultur och Fritid