Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Försörjningsstöd

Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt bistånd som regleras i Socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 §. En del av försörjningsstödet ska täcka kostnaden för livsmedel, kläder och skor, förbrukningsvaror, lek och fritid, hälsa och hygien samt dagstidning, TV-avgift och telefon och baseras på  riksnormen. Riksnormen grundar sig på beräkningar från Konsumentverket och bestäms av regeringen.


I försörjningsstödet ingår även skäliga kostnader för några av andra vanliga behov till exempel boende eller hushållsel. För dessa behov görs en individuell bedömning.

Efter särskild prövning kan ekonomiskt bistånd ges till andra behov, till exempel kostnader för omfattande tandvård eller flyttkostnader.


Hur du söker försörjningsstöd?

Om du tidigare inte varit aktuell inom enheten för försörjningsstöd ska du kontakta mottagningsenheten. Vid telefonsamtalet informeras du om vilka handlingar som du kommer att behöva vid din ansökan.


Du får en tid för besök hos en socialsekreterare. Denne utreder om du har rätt till försörjningsstöd. Ansökningshandlingarna fylls i vid besöket.


En första bedömning om rätten till försörjningsstöd får du av mottagningsenheten. Här kan du även få information och rådgivning.


Hur utreds behovet?

Socialsekreteraren går tillsammans med dig igenom dina inkomster, utgifter och tillgångar. En individuell bedömning görs med hänsyn till skäliga kostnader samt dina inkomster. Beslut om försörjningsstöd fattas som regel av den socialsekreterare som utreder din ansökan.


Om du är arbetslös

Är du arbetslös och står till arbetsmarknadens förfogande, samverkar vi bl.a med arbetsförmedlingen och andra för dig nödvändiga parter för att du ska kunna öka din egenförsörjning. Om du varit arbetslös länge eller är under 25 år, kan du enligt Socialtjänstlagen erbjudas praktik eller kompetenshöjande verksamhet. Om du av hälsoskäl eller av andra orsaker är förhindrad att söka arbete, utreder vi ditt behov och stöttar dig i att få den hjälp du behöver. Det kan handla om kontakter med landstinget eller Försäkringskassan etc.


Budgetrådgivning

Budgetrådgivningen erbjuder kostnadsfri ekonomisk rådgivning under sekretess.


Vem kan få försörjningsstöd?

Alla som bor och vistas i kommunen och som inte kan försörja sig genom inkomst eller på annat sätt kan ha rätt till bistånd i form av försörjningsstöd.


Senaste publiceringsdatum: 2018-05-09
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Mottagningsenheten

Socialsekreterare mottagningsenheten

042-641 26

Måndag-fredag kl 10-12

socialforvaltningen@astorp.se

 

Försörjningsstödsenheten

Socialsekreterare

042-642 33

042-641 30

042-642 29

042-641 24

042-640 27

Måndag-fredag kl 10-12

 

Utredningsassistent

042-640 09, 042-640 28 eller 042-643 79
Måndag-fredag kl 10-12
socialforvaltningen@astorp.se