Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Social samfond

Personer bosatta i Åstorp har möjlighet att söka ekonomiskt bidrag ur Social samfond.

Ändamålet med fonden är att genom bidragsgivning främja barn och ungdomsvård, bistå funktionsnedsatta, äldre, långvarigt sjuka eller andra behövande samt att bidra till trivselfrämjande åtgärder för personer boende på vård- och omsorgsboende och liknande. Medel till tandvård, glasögon, mediciner och andra saker som är nödvändiga i det dagliga livet kan ej erhållas som bidrag ur fonden.

Bidrag utbetalas en gång per år. När ansökan ska inlämnas anslås detta vid Åstorps huvudbibliotek samt Åstorps kommun, kommunhuset.

Senaste publiceringsdatum: 2019-10-01
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Medborgarkontoret

042-640 00