Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Boende

Boende för vuxna

Vuxna personer som omfattas av lagen om särskilt stöd och service kan bo i en bostad med särskild service. En sådan bostad kan utformas på olika sätt och huvudformerna är servicebostad, gruppbostad och särskilt anpassad bostad.

 

Med servicebostad avses en fullvärdig bostad med god tillgänglighet och där omfattande stöd och service kan ges utifrån de boendes enskilda behov.

 

I en gruppbostad finns personal dygnet runt som i huvudsak skall kunna täcka de boendes hela stödbehov. Syftet med gruppbostad ska vara att en funktionshindrad person som inte klarar eget boende eller boende i servicebostad ändå skall kunna lämna föräldrahemmet och skapa sig ett eget hem.

 

Med annan särskilt anpassad bostad avses en bostad med viss grundanpassning till funktionshindrade personers behov men utan fast bemanning. Behövligt stöd och service i anslutning till boendet bör ges inom ramen för de insatser som finns att tillgå enligt LSS, till exempel personlig assistans eller ledsagarservice. Stöd kan även ges i

form av hemtjänst enligt socialtjänstlagen.

 

I Åstorp finns följande boenden:

  • Bryggan
  • Höken
  • Rosa villan
  • Rågenvillan

I Kvidinge finns följande boende:

  • Piren
Senaste publiceringsdatum: 2019-03-13
Sök på hela astorp.se
Kontakt

LSS-handläggare

042-644 02

socialforvaltningen@astorp.se


Pegah Parsa,

Områdeschef

Bryggan, Rosa villan, Rågenvillan och Piren
042-64 380
pegah.parsa@astorp.se

 

Therese Jonassen
Områdeschef Höken
042-641 14
therese.jonassen@astorp.se

 

Bryggan
042-643 82

 

Höken
042-578 92

 

Rosa villan
042-571 76

 

Rågenvillan
042-641 98

 

Piren
0435-201 95

Läs vidare