Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Daglig verksamhet och fritidsverksamhet

Daglig verksamhet
Personer i yrkesverksam ålder som tillhör personkrets 1 eller 2 enligt LSS och inte har förvärvsarbete eller utbildar sig har rätt till daglig verksamhet.

Verksamheten kan vara uppbyggd på olika sätt och ska anpassas efter den enskildes behov och önskemål. Daglig verksamhet ska erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter egna behov och önskemål.

Activa och Gnistan är två dagliga verksamheter i Åstorps kommun.

Fritidsverksamhet
I insatserna bostad med särskild service för barn, ungdomar och vuxna ingår även fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter anpassade för målgruppen. Fritidsverksamheten sker genom samarbete mellan Klippan Örkelljunga och Åstorps kommun.

Senaste publiceringsdatum: 2020-01-29
Sök på hela astorp.se
Kontakt

LSS-handläggare

042-644 02

socialforvaltningen@astorp.se


Gnistan
042-643 81

 

Marika Johansson

T.f. områdeschef daglig verksamhet och Återbruket

Tel: 042-643 41

Marika.johansson@astorp.se

Läs vidare