Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Individuell plan

Den enskilde som har en insats beviljad enligt LSS kan begära att en individuell plan med beslutande och planerade insatser upprättas i samråd med honom eller henne.
I planen ska även finnas med åtgärder som vidtas av andra än kommun och Region Skåne. Planen ska fortlöpande och minst en gång om året omprövas.
Senaste publiceringsdatum: 2018-07-25
Sök på hela astorp.se
Kontakt

LSS-handläggare

042-644 02

socialforvaltningen@astorp.se