Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Korttidstillsyn och korttidsvistelse

Korttidstillsyn
Barn och ungdomar över 12 år kan behöva tillsyn före och efter skolan samt under lov och ledigheter högre upp i åldrarna än den vanliga fritidshemsverksamheten erbjuder. Därför kan de beviljas så kallad korttidstillsyn utanför hemmet så länge som de går i skolan.

Korttidsvistelse
Insatsen korttidsvistelse innebär att den funktionshindrade tillfälligt får vistas på kortidshem, hos en familj eller delta i lägerverksamhet. Insatsen ger utrymme för miljöombyte och rekreation för den funktionshindrade och avkoppling för anhöriga.

Senaste publiceringsdatum: 2020-03-09
Sök på hela astorp.se
Kontakt

LSS-handläggare

042-644 02

socialforvaltningen@astorp.se


Emma Andersson
Områdeschef korttidstillsyn
042-643 80

emma.andersson@astorp.se


Blankett

Ersättning till stödfamilj LSSlänk till annan webbplats

Länk till e-tjänstportalen. Välj Omsorg och stöd/Funktionsnedsättning

 

Läs vidare