Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Ledsagarservice

Insatsen ledsagarservice ska ses som ett led i strävanden att underlätta för den enskilde att ha kontakt med andra och att delta i samhällslivet.

Servicen ska vara individuellt utformad och tillgodose behoven av att till exempel besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter och i kulturlivet eller för att bara komma ut på en promenad.

Senaste publiceringsdatum: 2018-07-25
Sök på hela astorp.se
Kontakt

LSS-handläggare

042-644 02

socialforvaltningen@astorp.se


Emma Andersson

Områdeschef
042-643 80
emma.andersson@astorp.se