Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Parkeringstillstånd  för rörelsehindrade

Om du på grund av ett funktionshinder har omfattande svårigheter att förflytta dig till fots och därför måste parkera nära målpunkten, kan du vara berättigad till parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Parkeringstillståndet handläggs av personal på Medborgarkontoret.
För ansökningsblankett och/eller information är du välkommen att kontakta handläggarna på Medborgarkontoret på tel 042-640 00. Du hittar även ansökningsblanketten i vår e-tjänstportal.

 

Vad är parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

  • Parkeringstillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering. I Åstorps kommun ger parkeringstillståndet rätt att parkera på särskilda reserverade platser och innebär även avgiftsbefrielse. Parkeringsplatser som inte ägs av Åstorp kommun kan avvika från ovanstående, se skyltning på respektive parkeringsplats. Observera dock att det kan finnas andra kommuner som inte har avgiftsbefrielse, kontrollera därför med den kommun du tänker besöka vad som gäller.
  • För att de som ansöker om parkeringstillstånd skall behandlas jämlikt över hela landet och för att säkerställa att de som verkligen är i behov av parkeringstillstånd också får det, är det viktigt att läkarintyget på ett objektivt sätt beskriver rörelsehindret och hur detta påverkar förmågan att förflytta sig till fots.
  • Parkeringstillståndet är inte någon social förmån utan ett undantag som syftar till att göra samhället tillgängligt för alla.
  • Parkeringstillståndet kan sökas som förare eller som passagerare. Parkeringskortet är knutet till dig som person och kan användas rikstäckande och gäller även inom EU.

 

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrade?

  • En person som är gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter dvs har svårigheter att förflytta sig till fots mellan fordonet och parkeringsplatsen på ett rimligt gångavstånd kan beviljas parkeringstillstånd. Rörelsehindret skall ha förväntad varaktighet av minst sex månader.
  • För rörelsehindrad som inte själv kan köra fordon bör parkeringstillstånd utfärdas endast om särskilda skäl föreligger. Sådant skäl kan vara att den rörelsehindrade regelmässigt behöver förarens hjälp vid vistelse utanför fordonet. Personen skall vara värnlös dvs inte på något sätt ska kunna kommunicera, förflytta sig eller kunna värja sig mot fara.

 

Bedömning av ansökan görs på Medborgarkontoret i Åstorps kommun. Vid ansökan om förnyelse av parkeringstillstånd utgör tidigare innehav inte automatiskt att ansökan beviljas. Parkeringstillståndet utfärdas efter prövning och beslut av kommunens handläggare på Medborgarkontoret. Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen.

                  

Senaste publiceringsdatum: 2019-05-09
Sök på hela astorp.se