Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Personlig assistans

Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd till personer med omfattande funktionshinder som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer - personliga assistenter.
 
Stödet kan ges till den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra och annan hjälp som kräver ingående kunskaper om den funktionshindrade. Behovet av insatsen skall vara varaktigt och den som ansöker skall inte ha fyllt 65 år.

Kommunen har det ekonomiska ansvaret för tiden upp till 20 timmar per vecka. Den som behöver assistans mer än 20 timmar per vecka kan få assistansersättning från Försäkringskassan.
Man kan få assistans direkt av kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare för assistenterna om man inte lever i hushållsgemenskap. Man kan också anlita ett kooperativ eller annat fristående organ som arbetsgivare.

Senaste publiceringsdatum: 2020-03-09
Sök på hela astorp.se
Kontakt

LSS-handläggare

042-644 02

socialforvaltningen@astorp.se


Emma Andersson

Områdeschef

042- 64 380

emma.andersson@astorp.se

Läs vidare