Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Stöd och service

Insatsen råd och stöd ansvarar Region Skåne för och gäller för dig som har funktionshinder. Du kan söka olika former av stöd och service. Ansökan ska ske muntligt eller skriftligt till Region Skåne. Ansökan behovsprövas individuellt och kan överklagas.

Råd och stöd enligt LSS är kostnadsfritt.

Senaste publiceringsdatum: 2020-03-09
Sök på hela astorp.se
Kontakt

LSS-handläggare

042-644 02

socialforvaltningen@astorp.se


Läs vidare