Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Tidplan för projekt Centrum 2.0

Uppdraget om centrumutvecklingsprojekt Centrum 2.0 gavs av kommunstyrelsen i oktober 2013.

Processmodell

Under hösten 2013 påbörjades arbetet med att i bred dialog med centrumaktörer och medborgare forma en vision. I januari 2014 startades ett antal tematiska arbetsgrupper upp för att ta fram strategier utifrån visionen. Den 22:a maj 2014 presenterades ett förslag handlingsplan. Utifrån vision och strategier finns nu en bra bas att stå på inför det fortsatta arbetet med att starta och driva olika förverkligandeprojekt.


Under sommaren och hösten 2014 arbetar vi vidare med några förverkligandeprojekt efter att ha fått pengar från Kommunfullmäktige och Kvidingebyggen. Bland annat har dessa handlat om att "möblera om Gamla Torg till Söderåsen", skapa förutsättningar för lite enklare evenemang mm.

Senaste publiceringsdatum: 2016-02-15
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Tekniska kontoret

tekniska@astorp.se


Storgatan 7
265 80  ÅSTORP
Tel. 042-640 00


Felanmälan »

Journummer »