Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Gå och cykla i Åstorps kommun

Åstorps kommun, cykelväg, Familjen Helsingborg

Foto: Elisabeth Möllerström, Åstorps kommun

Nu rullar vi igång framtagandet av Cykelplan 2014. Målet med planen är att förbättra möjligheterna att välja cykeln till jobbet/skolan och fritidsaktiviteten. Var med och påverka framtidens gång- och cykelvägar!

Framtagandet av cykelplan startar nu!

Syftet med cykelplanen är att ta fram ett dokument som ger riktlinjer för utveckling och underhåll av kommunens cykelvägar. Fokus i cykelplanen är vardagscyklandet, vilket främst innebär att skapa bättre förutsättningar för skol- och arbetsresorna. Cykelplanen kan bidra med bättre tillgänglighet, säkerhet, folkhälsa, cykelrekreation och hälsosammare miljö genom mindre buller och föroreningar. Målet är att få fram ett bättre GC-vägnät där medborgarna har en möjlighet att påverka.

 

Tänk på när du cyklar i trafiken...

  • Gångbana och trottoar är till för fotgängare, cykla inte där.
  • Använd cykelställ och var noga att parkera din cykel så att den inte utgör hinder för andra.
  • En cykelhjälm skyddar ditt huvud. Var ett föredöme och använd hjälm!

 

Vill du vara med och påverka?

Just nu arbetar vi med att ta fram en cykelplan för Åstorps kommun. Vi tar gärna emot Dina synpunkter och idéer på hur Åstorps kommun kan bli mer cykelvänligt.
Vad bör det satsas mer på och vad skulle få Dig att välja cykeln till jobbet eller skolan? Vad är en cykelvänlig kommun enlig Dig och hur önskar Du att cykelvägnätet ska utvecklas i framtiden?

Maila, tekniska@astorp.se

Tack för din medverkan.

Senaste publiceringsdatum: 2019-08-06
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Tekniska kontoret

tekniska@astorp.se


Storgatan 7
265 80  ÅSTORP
Tel. 042-640 00


Felanmälan »

Journummer »


 

 

             Hitta din väg

             Cykla i Skåne.länk till annan webbplatslänk till annan webbplats