Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Gatubelysning

I Åstorps kommun finns cirka 4300 armaturer för belysning av gator, torg och parkvägar. Sammanlagd effekt är ca 300 kilowatt. Belysningsnätet styrs av skymningsrelä. Kostnader för drift och underhåll är cirka 2,4 miljoner kronor.
Bild på gatuarmatur
Sedan 1999 pågår en förnyelse av armaturerna. De gamla lysrören och kvicksilverlamporna bytes mot högtrycksnatrium. Dessa ljuskällor ger ett gulare sken och är med kostnadseffektiva. På gatorna bytes till armaturer med gatuoptik, dvs. ljuset sprides längs gatan.
I parkerna sätter vi kandelabrar som lyser lika mycket åt alla håll för att få en trygg miljö i parkområdet.

När det gäller utbytet av gamla kvicksilver armaturer till nya med högtrycksnatriumlampor, är detta i stort sett detta klart.

Vid utbyggnader av nya områden kan den nyaste tekniken med ledbelysning också bli aktuell.

Nästa fas i vår förnyelse av anläggningen är styrningen av tändning och släckning. Vi har ett 50-tal centraler utplacerade i de olika kommundelarna som kommer att kommunicera med varandra via telenätet och då styras från en huvudcentral för en samtidig tändning och släckning av centralerna.

Vi investerar cirka 500.000 kronor varje år för att få en bättre och mer kostnadseffektiv belysning.

Senaste publiceringsdatum: 2019-07-25
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Tekniska kontoret

tekniska@astorp.se


Storgatan 7
265 80  ÅSTORP
Tel. 042-640 00


Felanmälan »

Journummer »