Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Gaturenhållning

Åstorps kommun, gaturenhållning, Familjen Helsingborg

Foto: Elisabeth Möllerström/Åstorps kommun

I Åstorps kommuns tätorter är kommunen väghållare och ansvarar för drift och underhåll av gator och trottoarer. Trafikverket är väghållare för Europavägar, riksvägar och länsvägar. På övriga vägar är respektive vägförening väghållare och ansvarar för skötsel och underhåll.

Vårsopning
Alla gator vårsopas en gång under mars, april eller maj månad. Detta är även känt som sandspolning. Sand tas bort.

Du som är fastighetsägare ska sopa upp och föra bort sand från gångbanan utanför din fastighet.


Höstsopning
Alla gator sopas en gång under november månad. I huvudsak är syftet att få bort löv och annat skräp.


Gång- och cykelvägar och gångbanor sopas i samband med vår- och höstsopning.


Underhållssopning


Veckosopning
Åstorps tätort samt vissa matargator sopas på fredagar.


Sommarsopning
Under sommarperioden sker sopningen två gånger, under juni och september.
Sopning sker på genomfarter i hela kommunen, det vill säga Hyllinge, Nyvång,
Kvidinge, Åstorp.

 

Senaste publiceringsdatum: 2019-07-25
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Tekniska kontoret

tekniska@astorp.se


Storgatan 7
265 80  ÅSTORP
Tel. 042-640 00


Felanmälan »

Journummer »