Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Grävarbeten

Grävarbeten på allmän mark för nedläggning av rör, kablar och dylikt kräver ett grävnings-tillstånd.


Grävningstillstånd


Tillstånd erhålles genom ansökan på blankett "Grävningstillstånd" till tekniska kontoret

och Grävarbeten utförs enligt Grävbestämmelser i Åstorps kommunPDF (pdf, 447.3 kB).

 

Du behöver fylla i två blanketter när du ska gräva på allmän mark:

 

Vi har ändrat våra rutiner för att lämna ansökan till Grävningstillstånd/TA-Plan.

På Åstorps kommun Hemsidan (www.astorp.se) väljer du Felanmälan program

(i höger spalt), väljer Grävtillstånd i Kategori, skriver din beskrivning ang. jobb, bifogar ifyllda blanketter (uppdaterade, finns att hämta på hemsidan) och fyller i kontaktuppgifter- obligatorisk.

Då ärende registreras automatisk med Diariet nr och under kortaste tid som möjligt ska du få svar.

 

Akuta grävningsarbeten för ledningar och kablar får starta utan tillstånd, som dock ska inlämnas snarast i form av en ansökan om tillstånd och ritning.

Du kan behöva fler tillstånd


Du kan behöva tillstånd från andra än bara grävtillståndet Tekniska kontoret i Åstorp. Det är alltid du som vill gräva som är skyldig att skaffa de tillstånd som behövs för den plats du vill gräva på. Är du osäker på vad som gäller hjälper vi dig gärna.


Du kan behöva tillstånd från byggkontoret


Om du behöver använda allmän mark för upplag (avgränsat område för tillfällig eller permanent deponering av till exempel avfall eller material), skyltar och liknande behöver du också söka tillstånd hos byggkontoret.


Du kan behöva tillstånd från miljökontoret


Miljökontoret kontaktas innan grävarbete får påbörjas inom område för strandskydd eller vattenskyddsområde. I de fall arbeten av trafikskäl måste utföras under lågtrafiktid, kl. 22.00 – 06.00, ska entreprenören anmäla detta till miljökontoret.


Du kan behöva tillstånd från länsstyrelsen


Om platsen du vill gräva på är klassat som fornminne behöver du tillstånd från länsstyrelsen.


Du kan behöva tillstånd från fastighetsägare


Om du vill gräva från kommunens mark fram till en fastighet behöver du också tillstånd från fastighetsägaren. Det kan antingen vara en privat fastighetsägare eller till exempel Åstorps kommun.


Återställningsarbeten ska utföras i enlighet med driftenhetens anvisningar. Vid grävningsarbete som kan påverka trafiken väsentligt ska en trafikanordningsplan vid vägarbete inlämnas. Tänk också på att grävtillståndet inte befriar från skyldighet att hämta ytterligare prövning hos andra berörda parter.


Vägarbeten och andra anledningar till trafikstörningar i resten av Skåne hittar du på trafiken.nulänk till annan webbplats

Senaste publiceringsdatum: 2019-07-25
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Tekniska kontoret

tekniska@astorp.se

Storgatan 7
265 80 ÅSTORP
Tel. 042-640 00


Söka grävningstillståndlänk till annan webbplats

 

Journummer »


GrävningsbestämmelserPDF (pdf, 447.3 kB) 

 

Grävningstillstånd-ansökanPDF (pdf, 104.6 kB)

 

TrafikanordningsplanPDF (pdf, 104.5 kB)