Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Vinterväghållning

Åstorps kommun, vinterväghållning, Familjen Helsingborg

Foto: Åstorps kommun


Trafikverket ansvarar för snöröjning på större landsvägar och genomfartsleder i tätorterna.


Åstorps kommun ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på kommunens gator samt gång- och cykelvägar och övergripande mål är hög trafiksäkerhet, god framkomlighet och bra tillgänglighet i trafiksystemet.


Kommunens mål för vinterväghållningen uppdelade i prioritet A, B, C:

Prioritet A_B_CPDF (pdf, 39.5 kB)

Prioritet A:  Genomfartsleder och gator med kraftig lutning

Förebyggande halkbekämpning får ej utföras. 

Vägen får inte ha ett snödjup över 5cm och skall vara snöfri senast 3 timmar efter att snöfallet upphör.

Prioritet B: Åstorps centrum, matargator och bostadsgator med kraftig lutning.

Vägen får inte ha ett snödjup över 5cm och skall vara snöfri senast 10 timmar efter att snöfallet upphör.

Prioritet C: Övriga vägar och parkeringsplatser.

Vägen får inte ha ett snödjup över 8cm och skall vara snöfri senast 10 timmar efter att snöfallet upphör.Vägföreningar ansvar för enskilda vägar.Som fastighetsägare har du skyldighet att snöröja och halkbekämpa gångbanan utanför din fastighet. (Beslut i  fullmäktige, med stöd av 19 § renhållningslagen och 13 a § renhållningsförordningen. KFS 512)


Tekniska kontorets mål för halkbekämpningen i tätorterna är hög trafiksäkerhet, god framkomlighet och bra tillgänglighet i trafiksystemet. Halkbekämpningen ska ske på ett så miljövänligt sätt som möjligt.


Tekniska kontoret har en arbetsledare i ständig beredskap från och med november till och med mars. Vid snöfall användes 5 egna maskiner och cirka 10 inhyrda traktorer.

Trottoarer och rännstensbrunnar

Fastighetsägare ska snöröja och halkbekämpa gångbana utanför sin tomtgräns. Om det inte finns någon gångbana ska fastighetsägare halkbekämpa erforderligt gångbaneutrymme intill fastighetsgränsen, men utanför eventuell snövall. Om det kommer mycket snö kan kommunen ploga igen gångbana i bostadsområde varefter fastighetsägaren halkbekämpar erforderligt gångutrymme utanför snövallen.


Tekniska kontoret rekommenderar fastighetsägare att halkbekämpa med stenflis som finns att hämta på kommunens förråd på Annedalsgatan 5 i Åstorp. Fastighetsägare kan utan kostnad hämta flisen i medhavd hink. Vänd er alltid till personalen på förrådet. Om större mängder behövs hänvisar vi till Skånska Makadam AB på Vramsvägen.

Senaste publiceringsdatum: 2019-07-25
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Tekniska kontoret

tekniska@astorp.se


Storgatan 7
265 80  ÅSTORP
Tel. 042-640 00


Felanmälan »

Journummer »


Vinterväghållning
efter ordinarie arbetstid

Tel. 0734-175211