Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Kommunala träd

Tekniska kontoret ansvarar för träd som står på kommunal mark.
Ibland får parkavdelningen förfrågningar om önskemål till att vi ska ta ner något av de allmänna träden. Här följer en lista under vilka premisser sådana åtgärder kan göras.

 • Vi bedömer/inventerar:
  Trädets kondition, finns det en riskfaktor?
  Ålder och storlek
  Trädsort
  Trädets ekologiska, estetiska värde
  Trädets betydelse för området, vilken funktion fyller det
  Stod trädet där när fastigheten byggdes/köptes
 • Vi tar inte ner träd för att:
  De skuggar din tomt och/eller bostadshus.
  De tappar löv, barr, frön m.m. på din tomt.
  De stör parabolantenner eller annan teknisk utrustning.
 • Varför behövs träden?:
  Träd ger en lugn och trivsam miljö och en grönska i omgivningen.
  Träd ger kontrast mot byggnaders geometriska former, träden binder samman byggnader och natur.
  Är rumsbildande.
  Är landskapsbildande.
  Ger skugga, sänker temperaturen och är luftcirkulerande.
  Träd är klimatförbättrare.
  Träd är stoftbindande, ljuddämpande och luftförbättrande, vilket ger oss syre.
  Träd ger skydd mot jorderodering, vind, regn och snödrev.
  Träd ger skydd mot insyn.Senaste publiceringsdatum: 2019-07-25
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Tekniska kontoret

tekniska@astorp.se


Storgatan 7
265 80  ÅSTORP
Tel. 042-640 00


Felanmälan »

Journummer »