Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Hälso- och sjukvård

Om du blir sjuk, lindrigt skadad eller mår psykiskt dåligt ska du i första hand vända dig till din vårdcentral. Blir du akut sjuk Ring 112


Sjukvårdsupplysningen 1177
Sjukvårdsrådgivningen når du på telefon 1177. Sjukvårdsupplysningen ger råd om vård dygnet runt.


Kommunal hälso- och sjukvård innefattar hälso- och sjukvårdsinsatser till och med distriktssköterskenivå samt arbetsterapeut-och sjukgymnastnivå. På särskilt boende ingår kommunal hälso- och sjukvård.


Det är distriktssköterska/sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast eller arbetsterapeut som fattar beslut om inskrivning i kommunal hälso- och sjukvård(hemsjukvård). För att du ska kunna få hemsjukvård i ordinärt boende - ska du inte själv eller med hjälp av någon annan kunna ta dig till vårdcentralen eller annan vårdinrättning.

Senaste publiceringsdatum: 2020-03-09
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Gun Bylund
Verksamhetschef
042-641 32
gun.bylund@astorp.se


Lena Lundvall
Områdeschef
042-642 84

lena.lundvall@astorp.se


Rada Tripunovic

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
042-641 12
rada.tripunovic@astorp.se