Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Demenssjuksköterska

Demenssjuksköterskan kan ge råd och stöd till personer med demenssjukdom och anhöriga och kan kontaktas för information, stöd vid utredningar och behandlingar eller besök efter önskemål.

Demenssjuksköterskan har ett särskilt ansvar att fungera som samordnare, utbildare/ handledare och kontaktsjuksköterska för demensvården i kommunen.

Demenssjuksköterskans viktigaste uppgift är att medverka till optimalt välbefinnande för personer med demenssjukdom och
deras närstående.

Vem kan få insatsen?
Vid misstänkt demenssjukdom görs utredningen via husläkaren
och primärvården.

En förhoppning är att demenssjuksköterskan ska komma in så
tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet och därefter kunna behålla en stödjande och informerande kontakt med den sjuke och dennes familj genom sjukdomens olika stadier.

Hur gör man?
Om du har frågor som rör demens och vill ha vägledning och
stöd kontakta kommunens demenssjuksköterska.

Senaste publiceringsdatum: 2018-07-25
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Pia Kulneff
Demenssjuksköterska
042-643 09

pia.kulneff@astorp.se