Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Hemsjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård omfattar insatser av distriktssköterska, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut till personer på särskilt boende, boende med särskild service, dagverksamhet samt i ordinärt boende.


Vem kan få insatsen?
Om manl inte kan ta sig till regionens sjukvårdsinrättningar kan personen efter bedömning skrivas in i hemsjukvården. Upphör behovet av hemsjukvård avslutas patienten och får fortsätta eventuell vård och behandling hos primärvårdens mottagningar.
  
Hur får man hemsjukvård?

Hemsjukvård är planerad verksamhet och föregås alltid av bedömning/vårdplanering tillsammans med ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal. Vid SIP(Samordnad individuell plan)kan även biståndshandläggare medverka. Det är kommunal hälso- och sjukvårdspersonal som fattar beslut om inskrivning i hemsjukvården.

 

Hemsjukvårdsavgift
En avgift kan tas ut (max 300 kr) om man får hembesök med insats av kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller delegerad undersköterska.

Senaste publiceringsdatum: 2019-02-05
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Lena Lundvall

Områdeschef
042-642 84

lena.lundvall@astorp.se