Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Frågor och svar om NPÖ och sammanhållen journalföring

Vad är NPÖ?

Sedan hösten 2017 är Åstorps kommun ansluten till Nationell patientöversikt, NPÖ. Det är en IT-lösning som ger behörig vårdpersonal direkt åtkomst till patientinformation, under förutsättning att du som patient och vårdtagare har godkänt och gett ditt samtycke till detta. NPÖ är det första gemensamma IT-stödet i Sverige som bygger på möjligheter till så kallad sammanhållen journalföring.

 

Vem kan se mina uppgifter?

Säkert identifierad legitimerad vårdpersonal som behöver upggifterna för att ge dig god och säker vård kan ta del av de uppgifter som finns i den sammanhållna journalen. Den legitimerade vårdpersonalen måste ha en patientrelation med dig och ha ditt samtycke.

 

Varför införs sammanhållen journalföring?

Lagstiftaren vill stärka patientens integritet, säkerhet och trygghet. Vårdpersonalen får enklare, säkrare och snabbare en heltäckande bild av din vårdhistorik - och kan snabbare ge dig god och säker vård.

 

Hur kontrolleras att min integritet skyddas?

Säkert identifierad legitimerad vårdpersonal kan läsa dina journaluppgifter. De måste dels ha en patientrelation med dig och dels ha ditt samtycke. I efterhand går det att spåra, via loggar, vem som läst. Du har rätt att få ta del av dessa loggar. Varje vårdgivare gör en systematisk uppföljning av loggar och säkerställer därmed att regelverket följs.

 

Jag vill inte vara med i sammanhållen journalföring!

Du har rätt att stå utanför sammanhållen journalföring. När du meddelar din vårdgivare detta kan inte andra vårdgivare ta del av dina uppgifter.

 

Vad händer om jag blir medvetslös i livshotande tillstånd?

Då kan den legitimerade vårdpersonalen begära nödöppning av den sammanhållna journalen och ta del av dina uppgifter, dock inte spärrade uppgifter hos annan vårdgivare. Nödöppning följs upp regelbundet av vårdgivaren.

 

Om jag är utomlands?

Sammanhållen journalföring gäller bara inom Sverige.

 

Finns uppgifter om mina läkemedel?

Ja, läkemedelsinformation ingår i sammanhållen journalföring.

 

Hur är det med IT-säkerheten?

I Patientdatalagen och tillhörande föreskrifter finns särskilda bestämmelser om behörighetstilldelning och åtkomstkontroll. Datainspektionen är tillsynsmyndighet.

 

Finns min journal på nätet?

Nej, alla journaluppgifter lagras i vårdgivarens lokala journalsystem.

Senaste publiceringsdatum: 2017-12-13
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Rada Tripunovic

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

042-641 12

rada.tripunovic@astorp.se