Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Etablering

Den 1 december 2010 trädde Regeringens reform för att påskynda nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet i kraft. Reformen innebär bland annat att staten tar ett större ansvar för nyanländas etablering.

Arbetsförmedlingen får ett samordnande ansvar för etableringsinsatserna. Arbetsförmedlingen ska tillsammans med den nyanlände upprätta en etableringsplan med insatser för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering. I etableringsplanen ska minst ingå svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering och arbetsförberedande insatser. En statlig ekonomisk ersättning till den nyanlände som villkoras med ett aktivt deltagande i aktiviteter och som är lika över hela landet.

 

Den som fått uppehållstillstånd i Sverige efter den 1 december 2010 kan få etableringsersättning via Försäkringskassan. Etableringsersättningen är pengar du får när du har en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen. Om du har barn kan du också få etableringstillägg. Om du bor ensam kan du få bostadsersättning.Läs mer på Försäkringskassans hemsida. För ytterligare information kontakta Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.

 

Åstorps kommun arbetar vidare med dessa samt övriga nyanlända och samarbetar med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och övriga statliga aktörer.

Senaste publiceringsdatum: 2017-04-04
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Bobby Svitzer

Migrationsstrateg

Kommunstyrelseförvaltningen

 

Tel. 042-64059

bobby.svitzer@astorp.se