Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Migration och mottagning av nyanlända

Just nu kommer det många människor till Sverige som är på flykt från förföljelse. Vi har samlat information om hur Åstorps kommun arbetar med flyktingfrågan, vem som ansvarar för vad och hur du som invånare kan bidra.


Kommunens insatser i flyktingmottagandet

Migrationsverket har det stora ansvaret för dem som söker asyl. När de beslutat om asyl blir personen anvisad till någon av de 290 kommunerna som vi har i Sverige. Under själva asylprocessen är kommunens roll att vägleda, hänvisa och informera.
När en person fått uppehållstillstånd och blivit hänvisad till en kommun gäller det ordinarie samhällsansvaret som tas av kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen med flera.
När det gäller ensamkommande barn och unga har kommunen ett större uppdrag; För barn och unga som är asylsökande, både de som kommer med sin familj och ensamkommande barn och unga, har kommunen ansvar att erbjuda barnen att gå i förskola och skola.

När det gäller ensamkommande barn och unga har kommunen ett större uppdrag; För barn och unga som är asylsökande, både de som kommer med sin familj och ensamkommande barn, har kommunen ansvar att erbjuda barnen att gå i förskola och skola.


Kort om olika myndigheters ansvar

Kommunerna i Sverige ansvarar för
• mottagande av nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd i Sverige
• praktisk hjälp i samband med bosättning
• undervisning i svenska för invandrare samt
• samhällsorientering
• utbetalning av försörjningsstöd innan eller som komplement till etableringsersättning
• förskola, skola och fritidshem
• socialt stöd och service

 

Migrationsverket ansvarar för
• uppehälle och boende för flyktingar som kommer till Sverige och söker asyl
• att anvisa nyanlända med uppehållstillstånd till Sveriges kommuner

 

Arbetsförmedlingen ansvarar för att
• samordna etableringsinsatser för nyanlända med uppehållstillstånd
• ta beslut om etableringsersättning till den nyanlände


Åstorps kommun arbetar med de här målgrupperna

• Ensamkommande barn och unga med permanent och temporärt uppehållstillstånd
• Vuxna nyanlända som har fått permanent  eller temporärt uppehållstillstånd och omfattas av etableringsreformen och som är bosatta i Åstorps kommun

 

När det gäller asylsökande barn och unga inklusive asylsökande ensamkommande barn har kommunen ansvar att erbjuda barnen skolgång. När en person fått uppehållstillstånd gäller det ordinarie samhällsansvaret som tas av kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen med flera.

Mottagande av ensamkommande barn

Kommunen har ett särskilt ansvar för boende, vård och omsorg när det gäller ensamkommande barn och unga. Socialjouren ansvarar för risk- och skyddsbedömningar gällande ensamkommande barn där kommunens medarbetare eller andra myndighetsföreträdare anser att det finns behov av detta.

Insatser på längre siktInformationsmöten om att bli familjehem

Är du intresserade av att bli familjehem till ensamkommande barn så kontakta oss gärna. Det går bra att ringa till mottagningen Barn och familj via kommunens växel

på 042-643 00 för att få veta mer och anmäla intresse.

Fler gode män

Vi är alltid i behov av fler Gode män. Kontakta oss gärna för mer information.

Utvecklingsområden

1. Boenden för nyanlända

  • Bostadsbrist i Åstorps kommun leder till trångboddhet.
  • Kommunen arbetar aktivt med tillfälliga boendelösningar

 

 

2. Boenden för ensamkommande barn och unga

  • Familjehem utreds löpande
  • Åstorps kommun arbetar med att omstrukturera och förbättra boendeformerna för ensamkommande barn och unga3. Skolornas kapacitet

  • Väntetider till vuxenutbildningscentrums språkintroduktion
  • Åstorps kommun utvecklar skolans arbetsformer för ett kvalitativt  introduktion för nyanlända elever

 

 

4. Arbetsmarknadsåtgärder

  • Kommunen samarbetar med Arbetsförmedlingen enligt etableringsreformen för nyanlända

Vad kan jag göra som privatperson?

Gåvor

I Åstorps kommun arrangerar både ABFlänk till annan webbplats och Björnekulla församlinglänk till annan webbplats insamlingar av kläder, spel eller elektronik.


Bli volontär eller ordna aktiviteter

Är du intresserad av att hjälpa till med att starta ett språkcafé, bidra med språkkunskaper, eller hjälpa till med läxhjälp eller fritidsaktiviteter för flyktingar? I så fall får du gärna anmäla ditt intresse genom att lämna dina kontaktuppgifter till någon som arbetar på biblioteket.

Du kan också kontakta föreningar och organisation för att ställa upp som volontär i deras verksamheter.


Bli familjehem

Kan du tänka dig att erbjuda ensamkommande barn/ungdomar en fast punkt i tillvaron och hjälpa dem att landa i Sverige? Det kan handla om såväl längre som kortare uppdrag. Mejla oss på socialförvaltningen för frågor eller för att anmäla ditt intresse.

Läs mer om att bli familjehemlänk till annan webbplats 


God man

Barn som kommer ensamma till Sverige har rätt till en god man som kan företräda dem i ekonomiska och personliga frågor. Behovet av gode män för dessa uppdrag är mycket stort just nu.

Läs mer om att bli god manlänk till annan webbplats


Bli förmyndare för ett ensamkommande flyktingbarn

Efter att barnet fått beslut om uppehållstillstånd ska han eller hon få en förmyndare som fungerar som en ställföreträdande förälder för barnet.

Läs mer om förmyndarelänk till annan webbplats


Hyra ut rum, bostäder och lokaler

Det är stor brist på rum och lägenheter för flyktingar som fått uppehållstillstånd (alltså nyanlända), så denna hjälp är väldigt välkommen. Däremot får Åstorps kommun tyvärr inte vara mellanhand för att låna ut eller hyra ut rum, lägenheter eller hus till flyktingar.


Vill du hyra ut till flyktingar måste du som husägare eller hyresvärd skriva ett direkt hyresavtal med flyktingen. Nyanlända flyktingar får bostadstillägg alternativt bostadsbidrag. För att få bostadstillägget eller bostadsbidraget måste de kunna visa upp ett hyreskontrakt. Andrahandskontrakt eller tidsbegränsat kontrakt går bra.


För att nå flyktingarna i Åstorps kommun kan du besöka integrationsenhetenlänk till annan webbplats. Många nyanlända kommer varje dag till dessa lokaler. Integrationsenheten finns på Vuxenutbildningscentrum, planvåning. Integrationsenheten är öppen dagligen för både tidsbokade möten och spontana besök. Det kan lämnas skriftlig eller personlig information på svenska, engelska och arabiska.


Du kan självklart också annonsera i de vanliga kanalerna, som till exempel Blocketlänk till annan webbplats. Skriv då gärna i din annons att du vill hyra ut till just nyanlända flyktingar.Senaste publiceringsdatum: 2017-04-05
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Bobby Svitzer

Migrationsstrateg

Kommunstyrelseförvaltningen

 

Tel. 042-64059

bobby.svitzer@astorp.se