Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Konsumentvägledning

Välkommen att komma in eller ringa till Kundtjänst på Medborgarkontoret för att prata med en konsumentvägledare. Konsumentvägledningen i kommunen hjälper dig innan, under eller efter ett köp.


Det kan handla om hjälp med att reklamera en vara eller en tjänst när du är missnöjd. Konsumentvägledaren kan då informera om vilka rättigheter du har som konsumenten. Konsumentvägledningen ger även hjälp och råd inför en eventuell anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).


Är du inte nöjd med en vara eller tjänst ska du klaga, så kallat reklamera, så snart som möjligt direkt till företaget. Företaget har rätt att få åtgärda felet. Tips om hur du kan skriva finns på Konsumentverkets hemsida.


Klagoguiden - konsumentverket.selänk till annan webbplats


Kommer du inte överens med företaget kan du få ditt ärende prövat i ARN, Allmänna reklamationsnämnden.


Allmänna reklamationsnämnden.länk till annan webbplats


Följ länkarna till höger för tips och råd om de vanligaste ärendena.Senaste publiceringsdatum: 2019-12-17
Sök på hela astorp.se