Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Navet

Öppenvården Navet erbjuder råd, stöd och behandling till dig som är barn, ungdom, vuxen, förälder eller hela din familj.

 

Vi arbetar med:

  • Förebyggande arbete
  • Råd, stöd och behandling

Vi vill bland annat:

  • Att alkohol- och droganvändandet minskar
  • Att våld och annan brottslighet minskar
  • Att barn och ungdomar har goda relationer till sina föräldrar och andra vuxna
  • Att barn och ungdomar kan bo hemma hos sina föräldrar

Öppenvården Navet erbjuder upp till fem rådgivande/vägledande samtal med barn, ungdomar, vuxna, enskilt eller hela familjen, så kallade servicesamtal.

 

Du kan också få insatser från oss genom ett biståndsbeslut från din socialsekreterare.

Vårt uppdrag är att tillsammans med dig komma överens om vad som behöver förändras i ditt liv. Det kan handla om att du vill sluta använda alkohol eller droger. Det kan också handla om att du och din familj behöver hitta andra sätt att prata med varandra för att konflikterna ska minska och att ni ska må bättre tillsammans. Som förälder kanske du behöver stöd i hur du ska bemöta ditt barn. Vi har tystnadsplikt.

 

Välkommen till oss!

 

Senaste publiceringsdatum: 2019-11-18
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Socialsekreterare
042-641 19

042-641 81
socialforvaltningen@astorp.se


Jessica Björn

Verksamhetschef Myndighetsenheten
042-641 23
jessica.bjorn@astorp.se


Emma Andersson

Områdeschef Öppenvården Navet

Socialförvaltningen

042-641 07

emma.andersson@astorp.se


Navet Missbruk
042-674 26


Navet Barn, unga och familj

0734-25 40 34


Besöksadress:
Navet - Åstorps öppenvård
Torggatan 19
265 35 ÅSTORP

Läs vidare

Projektet JagKan vänder sig till dig som upplever eller har psykisk ohälsa. Du får stöttning för att klara av studier och får behovsanpassat stöd.