Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med det beslut som du har fått av kommunen har du möjlighet att överklaga.

För att överklaga lämnar du in en skrivelse till kommunen där du uppger vilket beslut du vill överklaga, varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Till skrivelsen kan du bifoga handlingar som du anser stöder din uppfattning.
Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.
Om något är oklart kan du vända dig till handläggaren i ärendet.
På beslutsmeddelandet finns uppgifter om vem som handlagt ditt ärende och datum för beslutet.

Ett överklagande skall vara inlämnat till kommunen senast tre veckor efter det att du har tagit del av det skriftliga beslutet. När överklagandet har inkommit till kommunen kontrolleras att överklagandet har inkommit i rätt tid.

Om kommunen anser att beslutet är felaktigt kan beslutet ändras. I annat fall skickas ärendet vidare till Förvaltningsrätten.

Senaste publiceringsdatum: 2018-08-13
Sök på hela astorp.se
Kontakt
Socialförvaltningen
Storgatan 7
265 80 ÅSTORP

042-640 00
socialforvaltningen@astorp.se