Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Räddningstjänsten Söderåsen

Räddningstjänsen Söderåsen är Åstorps och Klippans gemensamma räddningstjänst. 2013 slogs verksamheterna ihop och man bildade en större enhet under en gemensam räddningsnämnd och blev Räddningstjänsten Söderåsen med säte i Åstorp.


Vårt uppdrag är att förebygga och förhindra bränder och olyckor, samt så snabbt och effektivt som möjligt ta oss an vårt räddningsuppdrag när olyckan väl är framme. Allt för att du som invånare i våra kommuner ska känna dig så trygg som möjligt.

Säkerhet och krishantering

Säkerhet

I en kommun ska det vara tryggt och säkert att bo, arbeta och vistas. Kommunens syfte med säkerhetsarbetet är att: skydda mot skador och störningar i kommunens verksamhet skydda anställda, förtroendevalda, egendom, ekonomi och information få kontroll över risk- och skadesituationen genom aktivt och medvetet arbete.

Kommunens ansvar vid kriser

I kommunen finns det en beredskap dygnet runt året om för att påbörja och samordna arbetet i samband med en kris/extraordinär händelse.  Det finns en ledningsgrupp, som består av chefstjänstemän och informatörer, som har till uppgift att få en överblick över uppkommen krissituation. Ledningsgruppen kan biträdas av en krisstab som stödjer kommunledningens akutgrupp med att informera om aktuell händelse, ta fram beslutsunderlag samt verkställa givna beslut från ledningsgruppen.

Vad är kris
En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av vårt samhälle. En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen eller vår hälsa och demokratiska frihet.

För att lindra konsekvenserna av en kris måste kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter, organisationer, näringsliv och ytterst regeringen agera tillsammans. Det handlar om att vi måste kunna fortsätta att leva så normalt som möjligt även om vårt samhälle är hotat.

Krisinformation
Vid en kris eller extraordinär händelse lägger kommunen ut information på hemsidans startsida.

Senaste publiceringsdatum: 2015-12-22
Sök på hela astorp.se