Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Företag & Organisationer

För dig som är företagare eller företrädare för en organisation eller myndighet kan läsa mer på dessa sidorna om hur du förebygger och förhindrar en brand samt hur du begränsar skador till följd av en brand.


Det är viktigt att veta vilka krav, lagar och regler du som ägare eller verksamhetsutövare behöver förhålla dig till.


På sidorna försöker vi dig tips, råd, vägledning och praktiska förklaringar som kan underlätta tolkningen av gällande lagstiftningar och regelverk.

Följ länkarna i vänstermenyn för mer information om varje område.


Senaste publiceringsdatum: 2015-10-25
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Räddningstjänsten Söderåsen
Torggatan 19 B
265 35  ÅSTORP
042-640 00
raddning@astorp.se