Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Instruktioner för lokaluthyrare vid tillfällig övernattning

Här följer några punkter som ägare/lokaluthyrare bör kontrollera innan uthyrningen sker:

  • Det finns en skriftlig ansvarsfördelning för brandskyddet mellan fastighetsägare/lokaluthyrare samt hyresgäst.
  • Utrymningsvägar som betjänar övernattningslokalerna är lätt öppningsbara utan nyckel i utrymningsriktningen och är lätta att komma fram till.
  • Vägledande markeringar/utrymningsskyltar från övernattningslokalerna är i fungerande skick.
  • I lokalerna ska det finnas en utrymningsplan placerad väl synlig för de tillfälligt övernattande.
  • Utrymningslarmet är i fungerande skick.
  • Brandcellsgränser är i fungerande skick.
  • Byggnadens inbyggda brandskydd är intakt.
  • Eventuella anmärkningar från räddningstjänstens tillsyner är åtgärdade.
  • Endast lokaler som uppfyller kraven i denna anvisning används för övernattning.
Senaste publiceringsdatum: 2018-10-09
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Räddningstjänsten Söderåsen
Torggatan 19 B
265 35  ÅSTORP
Fax 042-575 90
raddning@astorp.se