Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Instruktioner till förläggningschef vid tillfällig övernattning

Förläggningschefen är ansvarig person på plats och ansvarar för att samtliga punkter är uppfyllda före övernattningen och att punkterna följs upp under övernattningen.

 • Förläggningschefen är myndig och bor i övernattningslokalen.
 • Det finns en skriftlig ansvarsfördelning för brandskyddet mellan förläggningschefen och fastighetsägaren/lokaluthyraren.
 • Det finns en aktuell lista med namn på alla övernattande. Listan ska finnas lättillgänglig och tas med ut vid en utrymning så att ansvariga kan kontrollera att samtliga övernattande kommit ut.
 • Blankett ”Information till räddningstjänsten” har lämnats till räddningstjänsten senast tre arbetsdagar före övernattningen. Förläggningschefen ansvarar för att informationen skickas in.
 • Förläggningschefen har en egen mobiltelefon. Telefonnumret ska vara anmält till räddningstjänsten.
 • Organisera och informera i tillräcklig omfattning de tillfälligt övernattande i syfte att kunna genomföra en säker utrymning vid behov.
 • Samtliga övernattande har kännedom om utrymningsstrategin, den återsamlingsplats som gäller vid utrymning samt de ordningsregler som gäller.
 • Utrymningsvägar för övernattningslokalerna är kontrollerade så att de är lätt öppningsbara och inte är blockerade.
 • Belysningen i trapphus, korridorer och andra utrymningsvägar är tända nattetid.
 • Kontroll av att ”sängplatser” och övernattandes utrustning inte hindrar/försvårar en utrymning. OBS: detta gäller även de möbler som vanligtvis finns i lokalen och har skjutits åt sidan. Kontrollera att ingen utrymningsväg har blockerats.


Generella villkor/anmärkningar till förläggningschef

 • Rökförbud råder inomhus. Rökning ska ske på lämplig och anvisad plats utomhus. Det råder även förbud mot levande ljus och andra former av öppen låga i lokalerna.
 • Larmnummer till räddningstjänsten är alltid 112.
 • Om ärendet inte är brådskande och under kontorstid ring 042-641 00 och fråga efter förebyggandeavdelningen. Under övrig tid ring 042-32 95 05 (inre befälet för räddningstjänsterna i nordvästra Skåne).

 

 

Vid brand-/utrymningslarm ska förläggningschef beakta följande

 • I det fall brand-/utrymningslarmet löser ut ska du som förläggningschef se till att utrymning, enligt utrymningsstrategin, påbörjas omedelbart.
 • Efter utrymningen ska du som förläggningschef räkna in samtliga på återsamlingsplatsen (enligt upprättad lista över övernattande).
 • Möt, om möjligt, upp räddningstjänsten när de kommer till platsen och ge information om vad som har inträffat samt om några personer saknas.
 • Ingen får gå tillbaka in i lokalerna förrän räddningstjänsten har gett klartecken.
Senaste publiceringsdatum: 2018-10-09
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Räddningstjänsten Söderåsen
Torggatan 19 B
265 35  ÅSTORP
Fax 042-575 90
raddning@astorp.se