Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Ordningsregler vid tillfällig övernattning

Här följer några regler och anvisningar som de övernattande ska informeras om. Informationen ska förmedlas till samtliga deltagare på ett språk som de förstår. Ett skriftligt informationsblad med följande information bör dessutom delas ut till samtliga ledare samt anslås i övernattningssalar:

Ordningsregler

 • Rökning är förbjuden i samtliga byggnader där övernattning sker.
 • Matlagning, kaffekokning eller motsvarande ska endast ske i för ändamålet avsedda lokaler, t ex skolkök, skolmatsal eller motsvarande.
 • Sopor ska slängas i soprum eller på annan avsedd plats.
 • Dörrar mellan korridorer och trapphus ska vara stängda om de inte är uppställda på rökdetektorstyrda magneter.
 • Husvagnar, containrar eller motsvarande ska placeras minst 6,0 m från byggnaden.
 • Levande ljus eller annan öppen eld ska inte finnas i lokalerna.
 • Bänkar, bord, stolar, packning eller annat brännbart material ska inte placeras i korridorer, trapphus eller framför utrymningsvägar i allmänhet.
 • Brandfarliga varor ska inte hanteras i byggnaden.
 • Elektronik (t ex telefoner, surfplattor, etc) ska inte ligga på laddning i bäddar, på kläder eller andra mjuka material. Bärbara datorer ska aldrig läggas på bäddar eller andra mjuka material då datorn kan överhettas och orsaka brand (oavsett om den står på laddning eller ej).

 

Utrymning

 • Samtliga övernattande ska ha kunskap om utrymningsstrategin, t ex veta vad som gäller vid ett aktiverat utrymningslarm, var utrymningsvägarna finns och var återsamlingsplatsen finns.
 • I det fall brand-/utrymningslarmet löser ut ska alla omedelbart lämna byggnaden.
 • Släckredskap (handbrandsläckare, inomhusbrandpost, brandfilt)
 • De övernattande ska veta var släckredskapen är placerade.
Senaste publiceringsdatum: 2018-10-09
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Räddningstjänsten Söderåsen
Torggatan 19 B
265 35  ÅSTORP
Fax 042-575 90
raddning@astorp.se