Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Brandfarlig- och explosiv vara

Brandfarlig vara

Brandfarliga varor delas in i

 • gaser
 • vätskor
 • brandreaktiva varor. 

Till gaser hör till exempel

 • acetylen
 • naturgas
 • gasol
 • vätgas

Exempel på brandfarliga vätskor är

 • bensin
 • eldningsolja
 • fotogen
 • T-sprit

Tillstånd för hantering av brandfarlig- och explosiv vara

All hantering av brandfarligvara måste ske enligt MSB:s regler. Hanterar man över vissa mängder (enligt MSBFS 2013:3) måste man ha tillstånd för detta.
Tillstånd sökas hos Räddningstjänsten som även har tillsynsansvaret.
Hantering innebär även förvaring och distribution i rörledningar.

Föreståndare
Har du tillstånd till hantering av brandfarliga- och/eller explosiva varor ska du också ha en eller flera föreståndare för hanteringen.
En föreståndare ska vara lämplig för uppgiften, samt ha rätt kompetens och ha goda kunskaper om de varor som hanteras. Föreståndaren ansvarar för att hanteringen bedrivs enligt gällande bestämmelser.

Hantering och förvaring styrs av Lagen om brandfarliga och explosiva varor. (LBE) (SFS 2010:1011) Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) Ger ut anvisning för hantering av brandfarligta och explosiva varor.

Senaste publiceringsdatum: 2018-12-14
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Räddningstjänsten Söderåsen
Torggatan 19 B
265 35  ÅSTORP
042-640 00
raddning@astorp.se

Blanketter
Relaterade länkar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap informerar:

Brandfarliga och explosiva varorlänk till annan webbplats


Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljöPDF (pdf, 607.6 kB)


Gasol för hem och fritidPDF (pdf, 351.9 kB)