Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Farlig verksamhet

Enligt Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor ska du som kan bli berörd informeras om riskerna och hur du ska agera vid en olyckshändelse.

Bor du intill en sådan verksamhet är det viktigt att du läser igenom informationen och att alla i familjen vet hur de ska agera vid en händelse. Bor du nära de anläggningar klassade enligt den högre kravnivån i SEVESO-direktivet får du en folder hem i brevlådan. För de mindre anläggningar som är klassades enligt den lägre kravnivån i SEVESO-direktivet finns informationen samlad på denna sida. Du hittar information om de olika anläggningarna genom att klicka på olika länkarna nedan.


Anläggningar klassade på den högre kravnivån enligt SEVESO-direktivet:


  • Inga verksamheter är klassade enligt denna nivå i Åstorps eller Klippans kommuner.


Anläggningar klassade på den lägre kravnivån enligt SEVESO-direktivet:


 

Senaste tillsynbesök går att se på Länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats


Senaste publiceringsdatum: 2019-06-24
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Räddningstjänsten Söderåsen

Torggatan 19 B
265 35  ÅSTORP

042-640 00
raddning@astorp.se