Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Riktlinjer för eldning utomhus

Valborgsbrasa och fyrverkeri i bakgrunden.

När du eldar utomhus finns det ett antal riktlinjer att följa för att eldningen ska vara så brandsäker som möjligt.

Generellt sett ska du som eldar alltid tänka på att:

 

 • De lokala (kommunala) stadgarna gäller alltid i första hand.
 • Det är du som eldar som är ansvarig för eldningen och dess konsekvenser.
 • Kontrollera om det är eldningsförbud. Information hittar du i appen Brandrisk ute eller på Räddningstjänsten Skåe Nordvästs hemsida (länk till höger).
 • Vid brandriskprognos 4, 5 eller E gäller totalt eldningsförbud med utantag för fasta godkända grillplatser och utomhusgrillar i trädgården.
 • Inom Räddningssamverkan Familjen Helsingborg görs gemensam kungörelse för beslut om eldningsförbud.

 

Larm som kommer in till 112 kommer att ses som skarps oavsett om tillstånd för eldning finns. Det innebär att du inte kan "stoppa larm" till enskilda adresser genom att ringa till räddningstjänsten.

 

 

Riktlinjer i Åstorp

Inom stadsplanelagt område

Förbjudet att elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelse.

Undantag för valborg mm: Kontakta Miljöförvaltningen på telefonnummer 042-640 35.

 

Utanför stadsplanelagt område

Anmäls alltid till Miljöförvaltningen på telefonnummer 042-640 35.

 

 

R‌iktlinjer i Klippan

Inom stadsplanelagt område

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdavfall inom områden med detaljplan är förbjuden mellan första april och sista september.
Undantag för valborg mm: Kontakta Söderåsens miljöförbund på telefonnummer 0435-78 24 70.

 

Utanför stadsplanelagt område

Anmäls alltid till Söderåsens miljöförbund på telefonnummer 0435-78 24 70.

 

 

Grillning

Vid brandriskprognos 4, 5 och E gäller totalt eldningsförbud med undantag
för fasta godkända grillplatser samt utomhusgrillar i trädgården.
Information om eldningsförbud meddelas av räddningstjänsten i Skåne
nordväst byggd på brandriskprognosen, brandriskprognoslänk till annan webbplatslänk till annan webbplats.


Råd och anvisningar när du eldar utomhus:

 • Ha alltid uppsikt över elden!
 • På platsen eller i dess omedelbara närhet ska möjlighet att larma räddningstjänsten finnas. Larmnummer 112!
 • Eldning får inte ske efter mörkrets inbrott.
 • Undvik att elda då det blåser.
 • Röken får inte spridas över allmän väg eller bebyggelse.
 • Elden bör placeras minst 25 meter från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning. Vid större eldar (mer än 2×2 meter) bör ett avstånd av 75 meter hållas. Inom dessa avstånd bör inte brandfarliga varor eller dylikt finnas.
 • Elda endast torrt trädgårdsavfall som inte går att kompostera, t.ex.
  ris, kvistar och grenar. Elda inte löv och gräs eller annat som kan
  orsaka mycket rök.
 • Släckredskap måste finnas till hands exempelvis räfsor, spadar och vattenslang, vattenspridare, vattenkanna eller liknande.
 • Efter avslutad eldning måste du noga kontrollera att all glöd är släckt
  innan du lämnar platsen. Efterkontroll bör göras efter ett par timmar eller tills dess risken för brandspridning upphört.


Senaste publiceringsdatum: 2019-04-25
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Miljöförvaltningen Åstorp

042-640 00


Söderåsens miljöförbund Klippan
0435-78 24 70