Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Krisberedskap

Kommunens ansvar vid kriser

En myndighet som normalt ansvarar för en verksamhet ansvarar också för sin verksamhet i kriser och krig. Kommuner ansvarar därmed för att exempelvis äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola fungerar också under störda förhållanden.


Speciallagstiftning, men också kommunpolitikernas löften till och åtaganden mot kommunmedlemmarna, styr kommunens verksamhetsansvar.


Kommunerna ska kunna hålla en viss nivå på sin verksamhet även när en kris inträffar. Därför analyseras risker och sårbarheter kontinuerligt och det finns en planering för hur kommunerna ska kunna ta verksamhetsansvar under en kris.


Krisinformation

Vid en kris eller extraordinär händelse publiceras information på startsidan.


Vad är kris

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av vårt samhälle. En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen eller vår hälsa och demokratiska frihet.


För att lindra konsekvenserna av en kris måste kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter, organisationer, näringsliv och ytterst regeringen agera tillsammans. Det handlar om att vi måste kunna fortsätta att leva så normalt som möjligt även om vårt samhälle är hotat.


Trygghetspunkter i Åstorps kommun


Krisledningen kan i samverkan med FRG-gruppen planera alternativa trygghetspunkter

Trygghetspunkter

I kommunen finns fyra planerade trygghetspunkter, platser som kan aktiveras vid större räddningsinsatser, kriser eller extraordinära händelses.


Den övergripande uppgiften för trygghetspunkterna är att svara för information och trygghet.


Vid en trygghetspunkt ska besökare kunna erbjudas aktuell information, krisstöd, vila och servering av lättare förtäring och dryck. Från trygghetspunkten kan du även larma polis, ambulans och räddningstjänst.


Arbetet vid trygghetspunkterna aktiveras och leds av kommunens krisledning. På trygghetspunkterna finns personal från Civilförsvarsförbundets FRG-grupp (frivilliga resursgrupp). Personalen som bemannar trygghetspunkterna är utbildade och övade för uppgiften.

Senaste publiceringsdatum: 2018-11-07
Sök på hela astorp.se