Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Säkerhet

I en kommun ska det vara tryggt och säkert att bo, arbeta och vistas. Kommunens syfte med säkerhetsarbetet är att:
  • skydda mot skador och störningar i kommunens verksamhet
  • skydda anställda, förtroendevalda, egendom, ekonomi och information
  • få kontroll över risk- och skadesituationen genom aktivt och medvetet arbete.

Verksamheten och servicen inom kommunen ska hålla hög kvalitet, vara kostnadseffektiv och säker. För att klara det måste alla verksamma inom kommunen medverka till att förebygga och minimera skador och förluster.

Säkerhetsskydd
Säkerhetsskydd handlar om skydd mot rikets säkerhet och omfattar områden såsom skydd av information, behörighet till information, märkning av handlingar, hantering och förvaring av handlingar, som omfattas av säkerhetsskydd, tillträdesbegränsningar och säkerhetsprövningar.

Senaste publiceringsdatum: 2015-10-25
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Cecilia Selin

Kris- och säkerhetssamordnare
tel. 042-640 06

cecilia.selin@astorp.se