Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Räddningstjänsten Söderåsen

Broschyr om Räddningstjänsten Söderåsen

Broschyr

Vårt uppdrag är att förebygga och förhindra bränder och olyckor, samt så snabbt och effektivt som möjlig ta oss an vårt räddningsuppdrag när olyckan väl är framme.

Vi strävar efter att alla ska känna sig trygga och säkra var de än är, om det så är på jobbet, i skolan, i hemmet eller på fritiden.


Räddningstjänsten jobbar utifrån lagen om skydd mot olyckor vilket innebär att man jobbar före, under och efter att en olycka inträffat.


Läs mer i Räddningstjänstens handlingsprogram i menyn här till höger.

Vi har tre deltidsstationer
Station Åstorp, Station Klippan, Station Ljungbyhed.
På varje station finns en beredskapsstyrka dygnet runt bestående av en styrkeledare och 5 brandmän (Ljungbyhed 4), dessa ska vara på stationen inom fem minuter vid larm, redo för att åka i väg på larm. Styrkeledaren som är utryckningsstyrkans befäl och åker i egen mindre bil till olyckan och denna benämner vi FIP, Första Insats Person, och är oftast först framme på olyckan och kan börja jobba med händelsen. Vi har också en en frivillig brandkår i Kvidinge.

 

Totalt sett har vi ca 70 tal personer anställda. Ett tiotal av dessa arbetar med räddningstjänst- och förebyggande frågor samt utryckning på heltid. Därtill finns ca 60 personer i utryckande tjänst, de utgår från sitt ordinarie arbete och är deltidsanställda.

Samverkan

Vid större händelser kan vi tillkalla förstärkning från övriga räddningstjänster inom Familjen Helsingborg samverkan. Räddningstjänsterna i Skåne län och i nordvästra Skåne har genom flera olika avtal och överenskommelser samarbetat sedan slutet av 80-talet. Idag finns det avtalssamarbete mellan elva kommuner och deras räddningstjänster som benämns räddningssamverkan Familjen Helsingborg, det finns också överenskommelser inom hela Skåne 33 kommuner, tex har vi en gemensam Regional Räddningschef i beredskap som har mandat att styra Skånes rädningstjänster vid stora svåra olyckor och händelser. Samarbetet innebär samverkan inom det operativa området; hjälp vid insatser, ledning och alarmering, räddningsdykning, sjukvårdslarm, specialresurser men också inom förebyggande arbete. Ambitionen med samverkan är att utveckla och effektivisera verksamheterna så att medborgarna i inom Familjen Helsingborg får en ökad trygghet.

Senaste publiceringsdatum: 2020-04-07
Sök på hela astorp.se