Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

SBA systematiskt brandskyddsarbete

I vår utbildning för brandskyddsansvarig får du information om de sju stegen i det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) samt vad detta innebär enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO). Du informeras också om ansvarsförfarandet mellan nyttjanderättshavare och fastighetsägaren.


Innehåll

  • Lagen om skydd mot olyckor samt tolkning av denna
  • Kännedom om MSBs allmänna råd och föreskrifter
  • Fastighetsägarens respektive nyttjanderättshavarens ansvar
  • Förebyggande brandskydd: krav och rekommendationer
  • Kommunens ansvar i byggprocessen och i tillsyn av brandskyddet
  • Vad Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär samt 
    hur det praktiskt kan tillämpas

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till de som ansvarar för eller samordnar det systematiska brandskyddsarbetet i verksamheten.

Senaste publiceringsdatum: 2017-01-17
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Räddningstjänsten Söderåsen
Torggatan 19 B
265 35  ÅSTORP
042-640 00
raddning@astorp.se


Daniel Stepanovic

042-640 96

daniel.stepanovic@astorp.se

 

Marika Andersson

042-640 99

marika.andersson@astorp.se