Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Viktigt Meddelande till Allmänheten - VMA

Bild på tyfon
Vid svåra olyckor där många människor snabbt måste varnas.  
t ex vid gasutsläpp, finns ett särskilt varningssystem, Denna varningssignal sänds via tyfoner som finns i större tätorter.
Det finns två typer av VMA
  • Varningsmeddelande, som ska sändas omedelbart vid omedelbar risk för skada på liv, egendom eller miljö.
  • Informationsmeddelande, som används för att förebygga och begränsa skador på människor, egendom eller miljö.

Signal i sju sekunder, tystnad i 14 sekunder, signal i 7 sekunder och så vidare under minst två minuter.

Faran över signalen är en sammnanhängade signal som ljuder i 30 sekunder.

Gör följande när du hör larmsignalen
  • Ta alltid ett larm på allvar!
  • Sök skydd innomhus. Gå in i närmsta byggnad eftersom du är bättre skyddad inne än ute.
  • Stäng fönster och dörrar, även dörrar mellan rum.
  • Stäng om möjligt ventilation, fläktar och ventiler.
Sök information på följande ställen
  • P4 Radio Kristianstad 101,4 MHz
  • På den här hemsidan.

Undvik att använda telefon och mobiltelefon efter som dessa system kan bli överbelastade vid en olycka.

Stanna innomhus tills du blir uppsökt eller tills du hör signalen faran över.

Misstänker du att en olycka har inträffat eller hotar att inträffa, larma genast SOS 112.

Kommer du in i ett gasmoln, förflytta dig vinkelrät mot vindriktningen för att komma ur gasmolnet fortast möjligt.

Systemet finns i orterna: Kvidinge, Hyllinge, Nyvång och Åstorp.

Signalen testas fyra gånger per år. Det sker kl. 15.00 första helgfria måndagen i mars. juni, september och december.

Senaste publiceringsdatum: 2018-11-06
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Räddningstjänsten Söderåsen
Torggatan 19 B
265 35  ÅSTORP
042-640 00
raddning@astorp.se