Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Bostöd och social samvaro

Inom socialpsykiatrins verksamhet finns bostödsgruppen som erbjuder personer med någon form av psykiskt funktionshinder bostöd i den egna bostaden.

 

Personalen stöttar och hjälper den enskilde med att få struktur i vardagen och ett av målen är att bryta den enskildes isolering. All personal arbetar under tystnadsplikt.

 

Utöver bostöd kan personer med psykiskt funktionshinder även bli beviljade social samvaro. Detta berättigar till att delta i aktiviteter på Fabriksgatans mötesplats.

Senaste publiceringsdatum: 2019-03-13
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Psykiatrihandläggare
042-643 47

socialforvaltningen@astorp.se


Jessica Björn

Verksamhetschef Myndighetsenheten
042-641 23

jessica.bjorn@astorp.se


Therese Jonassen
Områdeschef Insatser vuxna
042-641 14
therese.jonassen@astorp.se


Bostödsgruppen
042-501 55