Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Trygghet och säkerhet

Åstorps kommun ska vara trygg och säker att bo, arbeta och vistas i.

Vi arbetar kontinuerligt med trygghet och säkerhet i Åstorps kommun. Syftet med säkerhetsarbetet är att:

 

  • Skydda mot skador och störningar i kommunens verksamhet
  • Skydda anställda, förtroendevalda, egendom, ekonomi och information
  • få kontroll över risk- och skadesituationen genom aktivt och medvetet arbete.

 

Samverkansavtal

Åstorps kommun och den lokala polisen tecknar samverkansavtal för ökad trygghet och minskad brottslighet i Åstorps kommun. Samverkansavtalet ska stärka samarbetet mellan kommunen och polisen och lägga fokus på trygghet och minskad brottslighet genom att förebygga brott. Medborgarlöftet styr de fokusområden som ska prioriteras under året.

 

Samverkansavtal 2019PDF (pdf, 2.6 MB)

 

Medborgarlöfte

Kommunen har tecknat ett medborgarlöfte tillsammans med den lokala polisen i syfte att stärka samverkan i det långsiktiga arbetet med brottsförebyggande och trygghetsskapande. Medborgarlöftet grundar sig i den lokala lägesbild som gemensamt tagits fram av polisen och kommunen.

 

Medborgarlöfte 2019PDF (pdf, 3.3 MB)

 

Trygghetsmätning

Polisen genomför årligen en trygghetsmätning tillsammans med kommunen. Resultatet av trygghetsmätningen används för att planera framförallt det bottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter.

 

Trygghetsmätning Åstorp 2018PDF (pdf, 312.9 kB)

 

Trygghetsmätning Åstorp per delområde 2018PDF (pdf, 310.3 kB)

 

Ett tryggare Åstorp

Åstorps kommun har tagit fram en programförklaring för att öka tryggheten hos invånarna. Bakgrunden till satsningen är de rapporter från 2018 som visade att segregation och drogmissbruk ökade samtidigt som boendesituationen för nyanlända är ohållbar.

 

För att skapa ökad trygghet har sex mål tagits fram. Några av målen som ska uppfyllas är att alla barn ska få en trygg uppväxt, att alla invånare har en bostad och att Åstorp ska bli drogfritt. För att uppnå målen går näringsliv, föreningsliv, region och kommunens förvaltningar ihop i olika arbetsgrupper.

 

Programförklaring: Ökad trygghet i Åstorps kommunPDF (pdf, 286 kB)

 

 

 

Senaste publiceringsdatum: 2019-09-16
Sök på hela astorp.se
Kontakt