Åstorps kommun
Åstorp - Söderåsstaden
där människor och företag möts och växer

Våld i nära relation

Vad menas med våld i nära relation?

Våld i nära relationer är psykiskt, fysiskt och sexuellt våld inom familjen. Begreppet omfattar alla våldsamma övergrepp som äger rum i privat miljö och mellan människor som har känslomässiga och nära relationer till varandra. Psykiskt våld kan också vara hot - eller andra destruktiva handlingar - mot barn, husdjur, ägodelar eller ekonomi. Alla kan bli offer för våld - kvinnor, män och barn inom såväl särkönade som samkönade förhållanden.

  • Blir du slagen hemma ?
  • Blir du utsatt för psykisk misshandel ?
  • Känner du dig hotad av någon i din närhet ?

Det finns hjälp att få!

För dig som är utsatt för våld kan socialtjänsten erbjuda:​

  • Hjälp till ett skyddat boende
  • Ekonomisk hjälp om du står utan inkomster
  • Råd och stödsamtal
  • Stöd i kontakten med andra myndigheter
  • Praktisk hjälp
  • Risk- och skyddsbedömning

För barn som bevittnat våld eller själva varit utsatta för våld finns det möjlighet till enskilda samtal eller gruppverksamhet.

För dig som utövar våld och vill få hjälp att sluta med detta finns det möjlighet att ansöka om stödsamtal, enskilt eller i grupp, via socialtjänsten.


Senaste publiceringsdatum: 2020-03-13
Sök på hela astorp.se
Kontakt

Socialtjänsten,

telefon 042-640 00 (tala om att det gäller familjevåld gällande vuxen eller barn.)

Du kan också besöka socialtjänsten på Storgatan 7, Åstorp


Vid allmänna frågor kan du mejla

socialforvaltningen@astorp.se

Akut hjälp under kvällar och nätter:
Vid pågående misshandel och akut hjälpbehov ring 112

Socialjouren, 042-10 68 69


Jourhavande präst, kl 22.00-06.00 ring 112


Övrigt stöd:

Polisen (för polisanmälan)
Berga allé 25, Helsingborg

Telefon: 114 14

Vid pågående brott ring 112

Navet Barn och familj (samtalsstöd för barn och föräldrar)

Torggatan 19 A, Åstorp

0734-254034

Kvinnojourer (boende, samtalsstöd för utsatta och anhöriga)

Helsingborg, 042-18 15 10
Ängelholm, 0431-102 96

Höganäs, 042-34 02 07​


Brottsofferjour

Ängelholm, 0431-143 00​


Vårdcentralen Åstorp

042-406 02 00

 

Välj att sluta - telefonlinje

Telefonlinje för dig som riskerar att skada den du älskar.

020-555 666

www.valjattsluta.selänk till annan webbplats

Kvinnofridslinjen (Gratis hjälplinje)

020-50 50 50

Terrafem (På andra språk)

020-52 10 10​